Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Letno člansko srečanje s Skupščino ZNS

Objavljeno: 11.04.2019

Danes, 11. aprila, je potekalo Letno člansko srečanje s Skupščino ZNS, kjer smo na 24. skupščini ZNS potrdili Letno poročilo ZNS za leto 2018 in program dela za leto 2019 s finančnim načrtom. Z namenom popolnitve Upravnega odbora ZNS v sedanji sestavi so bili potrjeni trije novi člani za mandatno obdobje 2019-2023:


Andrej Božič

član uprave,
Slovenski državni holding


dr. Andrej Fatur LL.M., LL.M.,

odvetnik, partner,
Fatur Menard, o.p., d.o.o.


Gorazd Podbevšek
pravnik, RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje d.o.o. in predsednik Strokovnega sveta ZNS

Strokovna tema letošnjega članskega srečanja pa je bila Odpoklic uprave – zakonski okviri in razvoj sodne prakse. Odpoklic uprave je skrajno ravnanje nadzornega sveta in izvedbeno zahteven postopek, ki zahteva skrbno pripravo. Namen razprave je bil z vidika zakonodaje in razvoja novejše sodne prakse na tem področju predstaviti pravne dileme glede utemeljenih razlogov za odpoklic uprave in osvetliti kakšno je ustrezno ravnanje nadzornega sveta v primeru odpoklica uprave. V uvodnem delu je odvetnik Aleš Avbreht predstavil pregled razvoja sodne prakse, v nadaljevanju pa so svoje poglede in izkušnje z vidika teorije in prakse soočili trije korporacijski pravniki.


Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta ZNS, dr. Borut Bratina, redni profesor, Ekonomsko poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru in Aleš Avbreht, odvetnik in partner, odvetniška pisarna Avbreht, Zajc in partnerji). Panel je vodila mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS.

Gradivo:
- Odpoklic uprave - razvoj prakse, Aleš Avbreht

>>> vabljeni v fotogalerijo: Letno člansko srečanje in Skupščina ZNS 2019