Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Mednarodna raziskava o možnih ukrepih EU za ženske kvote

Objavljeno: 12.01.2012 | Avtor: Rada Sibila
ZNS bo v januarju sodelovalo v mednarodni raziskavi, ki jo za Evropsko komisijo pripravlja Matrix Insight. Namen raziskave je z intervjuji strokovnih organizacij s področja korporativnega upravljanja pridobiti stališča glede obveznih ali neobveznih ženskih kvot v upravah, NS in UO v javnih delniških družbah držav članic EU in obstoječih iniciativah za hitre spremembe na tem področju. ZNS je že lani oblikovalo stališče na podlagi Raziskave o zastopanosti žensk v organih upravljanja v Sloveniji.