Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Nov Zakon o bančništvu (ZBan-3)

Objavljeno: 08.06.2021
Nov Zakon o bančništvu (ZBan-3)

Nov Zakon o bančništvu (ZBan-3)

V Uradnem listu RS (št. 92/2021) je objavljen nov Zakon o bančništvu (ZBan-3), ki prične veljati 23. julija 2021. Zakon s prenosom sprememb evropske direktive s področja finančnih holdingov nadgrajuje obstoječega.

Med drugim ureja delavsko soupravljanje in uvaja vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke To je povezano z odločitvijo ustavnega sodišča o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena zakona o bančništvu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Prav tako uvaja vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke.

Zakon o bančništvu uvaja tudi predhodno oceno primernosti nadzornega sveta banke z izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke.