Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO! - Čas za trajnost v srcu poslovanja družb - ecoDa in Mazars

Objavljeno: 28.08.2020

Predstavljamo novo publikacijo Time for sustainability to be at the heart of business, ki je nastala v sodelovanju z evropsko konfederacijo ecoDa in Mazars. Publikacija je nastala kot poročilo o dialogu med investitorji in člani organov vodenja in nadzora v različnih članicah EU in njihove skupne zavezanosti promociji trajnosti poslovanja družb. Poročilo predstavljeno v tej publikaciji predstavlja napredek, ki ga je evropska poslovna skupnost dosegla pri sprejemanju trajnostnega pristopa k poslovanju in sedanje izzive, s katerimi se soočamo. Med njimi so odsotnost skupne definicije in ogrodja za uveljavljanje trajnosti, nepovezanost trajnosti s poslovanjem in osredotočanje zgolj na skladnost, nepovezanost trajnosti s finančnim vidikom poslovanja, osredotočanje investitorjev in organov vodenja in nadzora na kratkoročne finančne rezultate, slaba kakovost poročanja o trajnosti in odsotnost primerljivosti med družbami.

Poročilo ponuja predloge za premagovanje teh izzivov in opozarja na čas za aktiviranje vseh deležnikov. Čas za trajnost v srcu poslovanja družb.

Vabljeni k branju!