Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO - Corporate Governance Principles for Banks

Objavljeno: 25.07.2015 | Avtor: Rada Sibila
Baselski odbor za nadzor bank je objavil prenovljene smernice korporativnega upravljanja za banke: Corporate Governance Principles for Banks. V smernicah je poudarjen pomen upravljanja s tveganji kot del celovitega in učinkovitega korporativnega upravljanja za varno in zdravo delovanje bank.