Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO! - Prioritete za delo revizijskih komisij v letu 2015/2016

Objavljeno: 19.05.2015 | Avtor: Rada Sibila
Revizijske komisije in nadzorni sveti se srečujejo z vrsto izzivi pri svojem delu, zato smo v letošnjem letu ponovno pripravili seznam prednostnih nalog - Prioritete za delo revizijskih komisij 2015/2016, ki bi jih morala upoštevati vsaka revizijska komisija ali nadzorni svet pri pripravi svojega programa dela.

Določanje prioritet ni nikoli enostavno in tudi leti 2015/2016 bosta polni izzivov glede na dogajanja na področju zakonodajnih sprememb, napovedanih sprememb računovodskih standardov ter gospodarskih in političnih okoliščin.

Izpostavili smo nekaj področij, ki naj bi jih revizijske komisije vključevale v program dela 2015/2016:

1. Osredotočenost na etiko, preprečevanje prevar in skladnost poslovanja
2. Osredotočenost na tveganja informacijske varnosti
3. Kakovost računovodskega poročanja je odvisna od kakovosti ključnih kadrov
4. Spremljanje pomembnih računovodskih usmeritev in ocen
5. Ali računovodsko in poslovno poročilo povzemata ključne značilnosti poslovanja?
6. Vpliv sprememb zakonodaje na vlogo zunanjega revizorja in na vlogo revizijske komisije
7. Kako bodo spremembe računovodskih standardov vplivale na računovodenje?
8. Vpliv davčnih tveganj na poslovanje in ugled družbe
9. Krepitev vloge notranje revizije
10. Vloga RK pri oblikovanju predloga za zunanjega revizorja
11. Samoocenjevanje RK in izobraževanje članov RK


Koristne povezave:
>>> Priporočila za revizijske komisije, september 2013

>>> Vprašalnik za samoocenjevanje dela revizijske komisije, februar 2015