Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO! - Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov in upravnih odborov

Objavljeno: 21.05.2014 | Avtor: Laura Orel
Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je oblikovalo nove Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov in upravnih odborov, ki so s potrditvijo Upravnega odbora ZNS postale nov avtonomni pravni vir korporativnega upravljanja pri nas.

Smernice predstavljajo priporočila dobre prakse in praktične napotke, kako čim bolje opraviti izbor in opravljati delo sekretarja nadzornega sveta oz. upravnega odbora. Namenjene so predsednikom in članom nadzornih svetov in uprav ter sekretarjem nadzornih svetov in posameznikom, ki v družbi opravljajo to funkcijo.

Delo sekretarja nadzornega sveta je izrednega pomena za učinkovitost delovanja nadzornega sveta, za uspešno predsedovanje nadzornemu svetu ter učinkovito uvajanje v funkcijo novoimenovanih članov nadzornega sveta in komisij za čimprejšno vključitev v delo teh organov.

Delovna skupina ZNS za sekretarje NS je že v lanskem letu pripravila anketno raziskavo o vlogi in delu sekretarjev NS v Sloveniji. Na podlagi njenih rezultatov in primerjave z mednarodno dobro prakso na tem področju je oblikovala te smernice.


VSEBINA SMERNIC ZA IZBOR IN DELO SEKRETARJEV NS in UO:
  1. Namen smernic
  2. Vloga sekretarja NS
  3. Imenovanje in kriteriji za izbiro sekretarja NS
  4. Naloge sekretarja NS
  5. Zaupnost podatkov in pretok informacij
  6. Zapisniki, zvočni zapisi in hramba dokumentov
  7. Koordinacija dela komisij NS
  8. Priprava gradiv in sej nadzornega sveta
  9. Spremljanje realizacije sklepov NS
  10. Uvajanje novih članov NS in komisij

>>> Smernica za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov in upravnih odborov


 


! NOVOST !