Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO - Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)

Objavljeno: 22.04.2019

Nov Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)

Od 20. aprila 2019 je v veljavi nov Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS), Ur. l. RS 914/2019,  ki prenaša v slovenski pravni red Direktiva (EU) 2016/943 in na novo ter celovito ureja področje poslovnih skrivnosti v enem predpisu.

Poenotena je definicija o varovanju poslovne skrivnosti tako v naši državi, kot tudi na ravni prava Evropske unije. Definicija poslovne skrivnosti se glasi: "Poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; ima tržno vrednost; imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost."
Domneva se, da je imetnik poslovne skrivnosti razumno ukrepal, če je informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki: so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobri poslovni običaji. Zakon tudi loči med zakonito in protipravno pridobitvijo, uporabo ali razkritjem poslovnih skrivnosti.