Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Odprti javni poziv za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d.d.

Objavljeno: 07.04.2017

Odprti javni poziv za člane nadzornega sveta družbe
Slovenski državni holding, d.d.


Strokovna komisija Ministrstva za finance vabi vse zainteresirane kandidate in kandidatke, da ji posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding, d. d., skladno s pogoji, ki so zapisani v javnem pozivu.

Strokovna komisija prijave sprejema do vključno petka, 21.4.2017, do 12:00 ure na elektronskem naslovu: mf.ns-sdh@mf-rs.si

>>> JAVNI POZIV