Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

OECD – Poročilo o zastopanosti žensk v NS

Objavljeno: 03.02.2012 | Avtor: Rada Sibila
ZNS je na povabilo Ministrstva za gospodarstvo sodelovalo pri poročilu OECD za Slovenijo glede zastopanosti žensk v NS v slovenskih javnih delniških družbah.