Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Podpis pristopa k Smernicam korporativne integritete

Objavljeno: 14.10.2014 | Avtor: Rada Sibila
Na 9. Vrhu slovenskega gospodarstva je 14. oktobra 28 gospodarskih družb s slavnostnim podpisom, da sprejemajo Slovenske smernice korporativne integritete, pristopilo v krog Ambasadorjev korporativne integritete.
Smernice so lansko leto oblikovale štiri partnerske institucije: Ekonomska fakulteta UL, GZS, Združenje Manager in Združenje nadzornikov Slovenije. Pred nekaj meseci pa je zaživel tudi portal »Slovenska korporativna integriteta« , kjer se na enem mestu zbirajo številne dobre prakse zakonitega in etičnega poslovanja ter informacije o dogodkih in izobraževanjih na temo korporativne integritete.

»S sodelovanjem pri pripravi Slovenskih smernic korporativne integritete smo se v ZNS zavezali k aktivnemu javnemu promoviranju in spodbujanju korporativne integritete ter poštenosti v poslovanju v slovenskem gospodarstvu. Samo vztrajno sledenje etičnim načelom in dobri praksi korporativnega upravljanja nam bo prineslo spremembe. Člani nadzornih svetov so  tisti, ki morajo od uprav zahtevati implementacijo ustreznih orodij in vzpostavitev sistemov kontrol, ki bodo to omogočali,« poudarja mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS.