Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Podpis Sporazuma o sodelovanju pri pripravi Smernic korporativne integritete

Objavljeno: 19.06.2013 | Avtor: Nina Lajovec

19. junija je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pod pokroviteljstvom predsednika RS, potekal slovesen podpis Sporazuma o sodelovanju pri pripravi smernic Korporativne integritete. Sporazum so podpisali vidni predstavniki slovenskih institucij (Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager in Združenje nadzornikov Slovenije) in se s tem zavezali k aktivnemu javnemu promoviranju in spodbujanju uvedb praks etičnega poslovanja med slovenskimi podjetji.


mag. Samo Hribar Milič, dr. Vojko Anton Antončič,
Borut Pahor, prof.dr.Dušan Mramor, Dejan Turk

Na svojem prvem delovnem sestanku se je sestala tudi delovna skupina, v kateri kot predstavnika ZNS sodelujeta predsednik Častnega razsodišča ZNS, dr. Vojko Anton Antončič in generalna sekretarka ZNS, mag. Irena Prijović . Delovna skupina bo oblikovala Smernice o korporativni integriteti v skladu z OECD smernicami o notranji kontroli, etiki in skladnosti poslovanja (Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance) in ustrezno dopolnitvijo in prilagoditvijo glede na slovenske razmere.