Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

POSNETEK - Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb (20. november)

Objavljeno: 25.11.2020

Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb
POSNETEK in GRADIVO

V okviru iniciative »Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020«, je prejšnji petek (20. 11.) potekal webinar na temo upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organovvodenja in nadzora družb.
Komisija za preprečevanje korupcije in Združenje nadzornikov Slovenije sta vsak s svojega vidika delovanja osvetlila področje upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb. Posebna pozornost je bila namenjena prehodom funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih kot tudi direktnim prehodom iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi. Poudarek pa je šel tudi protokolu za ravnanja članov organov nadzora, kadar so predmet političnih ali drugih vplivov na njihovo neodvisno odločanje, z namenom varovanja osebne integritete in ustvarjanja etične kulture.

Vabljeni k ogledu posnetka:

 

Prosojnice: