Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Postanite naš član - od 1. oktobra do konca leta poravnate le pristopnino

Objavljeno: 01.10.2017

Postanite član ZNS

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je edina strokovna organizacija v Sloveniji, ki združuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov, članov njihovih komisij ter druge deležnike korporativnega upravljanja.

ZNS povezuje tudi družbe zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja v okviru korporativnega članstva.

>>> ugodnosti članstva