Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

POSVET: Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora

Objavljeno: 10.06.2019

Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti
članov organov vodenja in nadzora

V ponedeljek, 10.6., je bil v sodelovanju z Združenjem Manager in Združenjem SI.RISK, organiziran posvet Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora. S strokovnjaki smo se pogovarjali o mednarodnih trendih, o zakonski ureditvi odškodninske odgovornosti ter o zavarovanju odgovornosti in posebnostih uveljavljanja odškodninskih zahtevkov v Sloveniji. Na panelu pa o praktičnih vidikih uveljavljanja odškodninske odgovornist v povezavi z zavarovanjem odgovornosti.

T.i. D&O zavarovanja so odraz standarda korporativnega upravljanja v družbi. Za delničarje pogosto predstavljajo najbolj “likvidno sredstvo” za povračilo nastale škode zaradi napak vodilnih in ostalih zaposlenih v družbi, hkrati pa kvalitetno D&O zavarovanje pomeni pomembno konkurenčno prednost pri kadrovanju najboljših članov upravljanja in nadzora.

Gradivo: