Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Posvet ZNS: Kako naj nadzorni svet spremlja učinkovitost sistema upravljanja s tveganji?

Objavljeno: 04.06.2012 | Avtor: Rada Sibila

V petek, 8. junija bo potekal posvet ZNS na temo Kako naj nadzorni svet spremlja učinkovitost sistema upravljanja s tveganji? Namen posveta je predstaviti dobro prakso spremljanja učinkovitosti sistema obvladovanja tveganj v družbi kot ene izmed nalog nadzornih svetov oziroma njihovih revizijskih komisij. Udeležencem bomo na kratko predstavili sistem upravljanja s tveganji v družb, vloge posameznih deležnikov, zahteve zakonodaje, predvsem pa vidike upravljanja s tveganji, na katere mora biti nadzorni svet pozoren pri izvajanju svojih nalog. Na posvetu bomo predstavili tudi rezultate ankete na temo spremljanja učinkovitosti upravljanja s tveganji, ki jo bomo opravili med člani združenja.