Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Posvet ZNS: Vpliv novele ZIntPK-B na upravljanje družb v državni lasti in lokalnih skupnostih

Objavljeno: 14.03.2012 | Avtor: Rada Sibila

V četrtek, dne 8. marca 2012, se je odvijal posvet ZNS na temo vpliva novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK-B) na upravljanje družb v državni lasti in lokalnih skupnosti. Posvet je bil sestavljen iz dveh delov, pri čemer je prvi del vodil mag. Goran Klemenčič, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, drugi del pa Gorazd Podbevšek, direktor družbe RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d.o.o.

Vsebina posveta je zajemala spremembe ZIntPK, ki so nastopile po uveljavitvi novele ZintPK-B (v nadaljevanju novela B) ter tudi splošna pojasnila na področju zakonodaje preprečevanja korupcije. Novela B je prinesla precejšnje spremembe na področju preprečevanja korupcije, predvsem pa je  posegla v definicije naslovnih oseb ZIntPK in pomembno razširila krog subjektov, na katere se ZIntPK nanaša. Kdo so po novem uradne osebe in kdo vse spada pod zaposlene v javnem sektorju, kdo in kje lahko lobira in kdo je lahko in kdo ne sme biti registriran lobist, nezdružljivost funkcij, spremembe na področju pristojnosti komisije, konflikt interesov ter narava zasebnega interesa, problematika vloge župana na skupščinah družb,…

Povzetek posveta

Članom ZNS so z uporabo gesla brezplačno na voljo gradiva s posveta: