Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Poziv imetnikom Certifikata ZNS za vpis v bazo kandidatov AUKN

Objavljeno: 09.02.2011 | Avtor: Valerija Božič


AUKN poziva zainteresirane imetnike Certifikata ZNS, da pošljejo svojo prijavo.

  1. Pogoji za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora v družbah v delni ali celotni lasti države – Priloga 1
  2. Merila in metode vrednotenja kriterijev za akreditacijo potencialnih članov organov nadzora - Priloga 2
  3. Kandidati morajo posredovati življenjepis in priloge za akreditacijo v predpisani obliki – Priloga 3
  4. Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje za imenovanje za člane nadzora – Priloga 4
  5. Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom akreditacije in nominacije v organe nadzora – Priloga 5

Vloge z življenjepisom in prilogami naj bodo poslane elektronsko na naslov: poziv@auknrs.si, pri čemer naj bodo podpisane izjave  pripete v pdf obliki.
AUKN lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. AUKN bo prispele prijave kandidatov posredovala akreditacijski komisiji pri agenciji v nadaljnji postopek. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 86/2004, 113/2005). Vlagatelji lahko osebne podatke, ki jih bodo posredovali pri prijavi ali pozneje, kadarkoli preverijo, naknadno dopolnijo, spremenijo ali izbrišejo tako, da pošljejo zahtevo na naslov poziv@auknrs.si.
Vlagatelji bodo o uvrstitvi v ožji izbor in s tem o postopku o nominaciji pisno obveščeni in s tem pozvani k sodelovanju v nadaljnjem postopku. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.


Objavljeno besedilo poziva na spletni strani AUKN: