Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Pravni nasveti in odgovori na vprašanja iz prakse

Objavljeno: 04.11.2020
  • Odstop člana nadzornega sveta na seji in sklepčnost seje
  • Kaj je definicija izvršne funkcije v političnih strankah
  • Elektronsko podpisovanje zapisnikov sej NS
  • Mandat direktorja - če je sklep NS v nasprotju s statutom družbe
  • Dostop do zapisnika za predstavnika ustanovitelja
  • Izvedba seje NS na daljavo v primeru tehničnih težav
  • Ali lahko člani uprave za udeležbo na sejah NS v odvisnih družbah uporabijo služben avto
  • Povračilo stroškov za izobraževanje predstavnika delavcev v NS
  • Kandidatura člana NS za direktorja

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom