Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predlog direktive o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD) in odziv ecoDa

Objavljeno: 01.07.2021
Predlog direktive o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD) in odziv ecoDa

Predlog direktive o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD)

Evropska komisija je 21. aprila 2021 sprejela predlog direktive o korporativnem poročanju o trajnostnem razvoju (CSRD), ki bi spremenila obstoječe zahteve glede poročanja NFRD.

Predlog:
  • razširja področje uporabe na vsa velika podjetja in vsa podjetja, ki kotirajo na organiziranih trgih (razen mikropodjetja, ki kotirajo na borzi),
  • zahteva revidiranje (trenutno se predvideva omejeno zagotovilo) sporočenih informacij o trajnosti,
  • uvaja podrobnejše zahteve glede poročanja in zahtevo po poročanju v skladu z obveznimi EU standardi poročanja o trajnosti,
  • zahteva, da podjetja digitalno „označijo“ sporočene informacije, ki so na ta način strojno berljive in se vnesejo v evropsko enotno dostopno točko.
Povezave:

Odziv ecoDa na Predlog direktive o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD)
 
EcoDa pozdravlja namero Evropske komisije, ki z direktivo vzpodbuja družbe k definiranju trajnostnih strategij, hkrati pa opozarja na nekatere pomanjkljivosti. Tako npr. ne podpira namere, da bi bilo trajnostno poročilo del finančnega poročila, saj ne bo predmet enake stopnje revizije; podrobneje bi bilo treba določiti, kako se bo sistem uporabljal za MSP; bolj bi morali tudi poudarjati pomen izjav, ki presegajo zgolj kvantitativni pristop, da bomo razumeli posebnosti posamezne družbe oz. določenega sektorja.

>>> Feedback from: ecoDa - The European Confederation of Directors' Associations


Predvidena časovnica
  • Sprejem predloga direktive o trajnostnem poročanju podjetij se pričakuje v letu 2021.
  • Države članice bi morale določbe direktive vnesti v zakonodajo do 1. 12. 2022.
  • Sprejem standardov trajnostnega poročanja do oktobra 2022.
  • Prva uporaba zahtev direktive se predvideva za poslovno leto 2023.