Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predlog ZNS za spremembo in dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti

Objavljeno: 26.05.2016
Na podlagi javnega poziva Ministrstva za finance zainteresiranim javnostim je Združenje nadzornikov Slovenije pripravilo predloge za spremembo oz. dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti.

Predlog sprememb ZNS se nanaša na tisti del predloga zakona, ki govori o začasni prepovedi izvajanja funkcije člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije zavezancev za obvezno revizijo. Z predlogom zakona se v pravni red RS namreč prenaša Direktiva 2014/56/EU in ureja izvajanje Uredbe št. 537/2014. Direktiva pa v VII poglavju o preiskavah in sankcijah v 30.a členu določa, da se lahko za kršitev določb Direktive 2014/56/EU in Uredbe 537/2014, kot upravni ukrep, izreče začasna prepoved izvajanja funkcij v revizijskih podjetjih ali subjektih javnega interesa, za obdobje največ treh let, naslednjim osebam: članu revizijskega podjetja ali članu upravnega ali poslovodnega organa subjekta javnega interesa. Navedeni člen direktive, ki se prenaša v pravni red RS, tako izrecno določa, da se začasna prepoved opravljanja funkcije lahko izreče članu upravnega ali poslovodnega organa subjekta javnega interesa. Ne določa pa, da se prepoved izreče tudi članu organa nadzora subjekta javnega interesa.

>>> Predlog ZNS za spremembo/dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti