Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predsedniški forum ZNS o načrtovanju in procesu nasledstva uprave

Objavljeno: 22.09.2016

Predsedniški forum ZNS je namenjen strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS na temo upravljanja družb. Tokratno srečanje je potekalo 21. septembra v Ljubljani, gostitelj srečanja pa je bila družba Petrol, d.d..

Strokovna tema, ki smo se je dotaknili tokrat, so bile praktične izkušnje pri načrtovanju in procesu nasledstva uprave, tako z vidika predsednika uprave kot tudi članov nadzornega sveta. Iz prakse samoocenjevanja nadzornih svetov v zadnjih letih izhaja, da je pri nas podcenjena naloga nadzornega sveta povezana s skrbjo za kadre in nasledstvo uprave. Prav tako obstaja več mitov glede delovanja načrta nasledstva uprave in tudi njegove povezave z razvojem talentiranih kadrov v družbi ter različnega razumevanja procesa nasledstva, ko pride čas menjave uprave ali v primeru izrednih dogodkov.

Pred srečanjem smo opravili tudi kratko ankete s katero smo izmerili utrip glede strokovne teme in njene rezultate uporabili za začetek diskusije na samem dogodku. Izmenjava izkušenj na srečanju pa nam je prinesla spodbude za izboljšanje načrta in strokovno izvedbo procesa nasledstva.

>>> Rezultati ankete o načrtu in procesu nasledstva uprave.


Gostitelj
srečanja: