Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Pridružili smo se iniciativi in podpisali Listino raznolikosti Slovenija

Objavljeno: 10.12.2019

Listina raznolikosti Slovenija

Združenje nadzornikov Slovenije se je 10. decembra pridružilo pobudi in podpisalo Listino raznolikosti Slovenija. Listine raznolikosti so ena izmed aktualnih prostovoljnih evropskih iniciativ raznolikosti, s ciljem spodbuditi organizacije (zasebne in javne) k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj organizacij. Listina raznolikosti je kratek dokument, ki sestoji iz načel, ki jim organizacija v svojem delovanju sledi pri promociji raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu.


"Foto: Peter Košenina"

Slovenska listina je bila vzpostavljena leta 2017 kot 20-a po vrsti v državah EU. Do danes jo je podpisalo 116 slovenskih podpisnih organizacij (gospodarskih, vladnih in nevladnih). Vsako besedilo Listine je prilagojeno nacionalni kulturi posamezne države kot tudi njenim specifičnim prioritetam in izzivom.

Raznolikost, vključenost in enakost od nekdaj predstavljajo vir napredka in razvoja pravičnejše družbe. Odpirajo način razmišljanja, ki resnično prispeva k trajnim rešitvam organizacij. Da bi podjetja lahko dostopala do vira, je raznolikost potrebno prepoznati, sprejeti, spoštovati in resnično vključiti. Za področje upravljanja raznolikosti je potrebno vseskozi sistematično skrbeti.

>>> Listina raznolikosti Slovenija