Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Priporočila za poročanje nadzornim svetom

Objavljeno: 26.10.2011 | Avtor: Rada Sibila

Priporočila za poročanje nadzornim svetom predstavljajo povzetek dobre prakse glede osnovnega poročanja uprav nadzornim svetom. Njihov namen je izboljšati kvaliteto poročanja nadzornim svetom. Z oblikovanjem tega dokumenta ZNS posebej poudarja odgovornost članov nadzornih svetov glede kvalitete poročanja, ki ne sme biti zgolj na strani uprave oz. poslovodstva družbe. Priporočila predstavljajo nov avtonomni pravni vir korporativnega upravljanja pri nas.

Nadzorni sveti naj bi od uprave prejeli takšne informacije, ki jim bodo omogočale učinkovito izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe in kompetentno sprejemanje odločitev. Priporočila za poročanje predstavljajo orodje za oblikovanje zahtev nadzornega sveta do uprav glede priprave ustreznih poročil o poslovanju družbe za izvajanje kvalitetnega in učinkovitega nadzora in za potrebe nagrajevanja uprave v skladu z uspešnostjo družbe.

Priporočila za poročanje so neobvezujoča in jih je treba brati v luči potreb in posebnosti nadzora posamezne družbe ter obstoječega sistema poročanja. Priporočila za poročanje so splošna in se nanašajo na vse družbe, vendar ne upoštevajo posebnih zahtev regulatorjev.

Vsebinski sklopi dokumenta so:
- namen in uporaba priporočil za poročanje nadzornim svetom,
- načela poročanja in odgovornost nadzornega sveta,
- vsebina in obseg poročanja,
- način poročanja in informiranja.