Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Pripravljamo standarde dobre prakse za sekretarje NS

Objavljeno: 16.09.2013 | Avtor: Rada Sibila

Oblikovali smo novo delovno skupino za oblikovanje standardov dobre prakse, ki se bodo nanašali na vlogo sekretarjev nadzornih svetov.  Pri tem se bomo zgledovali po že razviti in dostopni mednarodni praksi zapisani v vrsti dokumentov, ki so jih oblikovala njihova tuja profesionalna združenja in pa s pomočjo anketne raziskave preverili obstoječo prakso v Sloveniji.

Delovanje nadzornega sveta v pomembni meri določa delo predsednika nadzornega sveta, ki pa mora imeti pomembno oporo v delu sekretarja nadzornega sveta. Njegov prispevek je potrebno gledati kot pomembno dodano vrednost delovanju celotnega NS. Vloga sekretarjev NS se je tako razvila iz zgolj administrativne v svetovalno in predstavlja pomemben prispevek k usklajenost dela NS in njegovih komisij z relevantnimi predpisi na tem področju.