Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Raziskava o enotirnem sistemu upravljanja družb v praksi

Objavljeno: 02.09.2011 | Avtor: Nina Lajovec

ZNS bo z raziskavo pridobilo informacije o obstoječi praksi upravljanja družb z enotirnim sistemom pri nas in raziskalo izzive s katerimi se te družbe soočajo. Naš namen je oblikovati morebitne predloge za spremembo zakonodaje in priporočil dobre prakse na tem področju.

V prihodnjih dneh bomo na predsednike UO teh družb naslovili spletni anketni vprašalnik.
Vsebinska področja vprašalnika so: razlogi za uvedbo enotirnega sistema upravljanja pristojnosti posameznih organov družbe sestava UO in komisije plačilo članov UO ocena delovanja enotirnega sistema v praksi in podatki o družbi.