Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Razmislek o vlogi neodvisnih nadzornikov

Objavljeno: 10.06.2013 | Avtor: Rada Sibila

"....v preteklih letih se je kot magično rešitev vseh problemov korporativnega upravljanja izumilo tako imenovane neodvisne nadzornike. Več kodeksov je opredeljevalo, kdo ti so in kdo niso. Predvsem pa se je pogosto zamenjevalo odsotnost določenih razmerij ter povezav z družbo in upravo z neodvisnostjo v razmišljanju in sprejemanju odločitev. Odvisnost nadzornika se je začelo obravnavati kot nekaj nenormalnega, kar spet ni res. Kodeksi v resnici spodbujajo večino neodvisnih članov, ne vseh. Pri odvisnosti pa je pomembno, da so ta razmerja vnaprej razkrita, delničarjem in investitorjem znana ob izvolitvi kandidata in v času mandata. Imenovanje neodvisnih članov upravnih odborov je bilo pomemben signal potencialnim vlagateljem, da je družba pripravljena na učinkovit nadzor. Neodvisnim nadzornikom se je začelo pripisovati magično moč, ki je nimajo.
Njihova priložnost za boljši nadzor v družbah s koncentriranim lastništvom je povsem drugje, kot je na prvi pogled videti...."

mag. Irena Prijović, generalna sekretarka
v rubriki "Upravljanje državnih podjetij"
vir: www.delo.si

>>> več