Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Razpis Javnega sklada RS za sofinanciranje izobraževanj

Objavljeno: 19.08.2012 | Avtor: Rada Sibila

S prijavo na Razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, lahko delodajalci pridobijo sofinanciranje izobraževanja v višini 25% upravičenih stroškov (srednja in mala podjetja pa še dodatno 10% oziroma 20%). Udeleženci z dopolnjenimi vsaj 50 leti, se lahko tako ugodneje udeležijo tudi izobraževanja Standardna znanja za nadzornike s kvalifikacijo pridobitve Potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

>>> Koledar vseh izobraževanj