Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Rezultati analize kompetenc članov nadzornih svetov

Objavljeno: 17.06.2014 | Avtor: Rada Sibila
ZNS je z Ekonomsko fakulteto UL sodelovalo pri pripravi Raziskave o povezanosti kakovosti nadzora, plačil nadzornim svetom in uspešnosti slovenskih javnih delniških družb v obdobju 2009 – 2012. S pomočjo spletnega vprašalnika smo pridobili nekatere manjkajoče informacije in vsem, ki ste vprašalnik izpolnili, se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo.

Povzetek in glavne ugotovitve raziskave ter primerjavo z nemškimi delniškimi družbami si lahko ogledate TUKAJ.