Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Seja Častnega razsodišča ZNS

Objavljeno: 03.02.2011 | Avtor: Nina Lajovec
Člani Častnega razsodišča so na seji, 3. februarja, obravnavali poročilo o medijski podobi ZNS za leto 2010 in razpravljali o kvaliteti članstva ZNS ter spremembi Pravilnika ČR, ki bi v določenih primerih omogočal samoiniciativno delovanje tega organa s pisnim pozivom članu ZNS zoper katerega je bila vložena kazenska ovadba ali vložena odškodninska tožba, pisno pozove, da se pojasni razloge in okoliščine, zaradi katerih naj bi bili sproženi kazenski in civilni sodni postopki. ČR na podlagi te izjave presodi težo nastale situacije in se odloči za ukrepanje v skladu s pravili ZNS.