Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Seja Nominacijskega odbora ZNS

Objavljeno: 14.02.2012 | Avtor: Rada Sibila
Člani Nominacijskega odbora so se na svoji 1.seji, 14. februarja 2012, seznanili z imenovanjem in nalogami Nominacijskega odbora, ter opredelili nominacijski postopek in potrdili oblikovanje predlogov kandidatov za predsednika in člane organov ZNS za Skupščino ZNS, ki bo 15. maja 2012.