Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Seja UO eCoda

Objavljeno: 09.11.2012 | Avtor: Rada Sibila
Člani UO ecoDa, katere član je ZNS, so se sestali na seji v Oslu, ki jo je gostila Norveška članica. Na seji so razpravljali o finančnem načrtu za leto 2013, možnosti spremembe višine članarine za manjša in nova združenja, delu posameznih komisij ecoDa in aktualnostih na področju prava družb in korporativnega upravljanje v Evropski komisiji v Bruslju.