Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

SEMINAR ZNS - Upravljanje zveganj za nančne nadzornik

Objavljeno: 13.05.2014 | Avtor: Rada Sibila

POSEBNOSTI OPRAVLJANJA FUNKCIJE ČLANA NS
V BANKAH Z VIDIKA UPRAVLJANJA TVEGANJ
petek, 23.maj 2014, Ljubljana