Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Slavnostna podelitev Certifikatov ZNS

Objavljeno: 12.12.2012 | Avtor: Rada Sibila
 

      

V torek, 11. decembra je v Domu gospodarstva potekalo Srečanje certificiranih nadzornikov. Letošnja tema srečanja je bila odgovornost. Svoje poglede na odgovornost sta nam predstavila dr. Katarina Zajc in dr. Marko Jaklič. Diskusijo je vodila mag. Irena Prijović.

Osrednji dogodek srečanja je bila slavnostna podelitev Certifikatov ZNS s katerim se v letošnjem letu lahko pohvali kar 42 prejemnikov:

Vesna Ambrož Potočnik
Janez Balantič
Aleš Buršič
Janez Černe
dr. Uroš Čufer
mag. Mateja Čuk Anžlovar
Vanessa Grmek
Marko Herzog
mag. Marko Jerič
mag. Benjamin Jošar
mag. Srečko Kenda
Biserka Klajnšek
Hiacinta Klemenčič
mag. Andrej Knap

Aljoša Kovač
mag. Darko Kovačič
mag. Robert Ličen
Franc Lovrenčič
Marica Makoter
mag. Urša Manček
Ružica Mladenovska Terzić
Primož Mlekuš
Tomaž Pavlica
mag. Tone Pekolj
mag. Jure Peljhan
mag. Marko Petković
Branimir Piano
Matjaž Rakovec
Darja Roblek
mag. Rok Rozman
Andrej Slapar
Marko Strnad
Tadeja Strupi
Marko Štrigl
mag. Helena Šumah Zaluberšek
mag. Jožica Vavpotič Srakar
Miran Vičič
Mitja Vranetič
mag. Mojca Vrečar
mag. Jana Vrtovec Trček
Stanislav Vrtunski
mag. Lotti Natalija Zupančič

Vsem novim prejemnikom iskreno čestitamo.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi izpitni komisiji dr. Borutu Bratini, Alenki Podbevšek in dr. Marku Jakliču, ki skrbi za visoke standarde znanj za opravljanje funkcije člana NS in UO.

Vabljeni k oglede FOTOGALERIJE srečanja!


O CERTIFICIRANJU

Certificiranje znanj članov NS in UO je postopek pridobitve strokovne kvalifikacije posameznika v skladu z vnaprej določenim učnim načrtom, ki dokazuje raven usposobljenosti za opravljanje nadzorne funkcije.

Namen in koristi:

  • povečanje strokovnosti članov NS in UO
  • usmerjanje v etičnost ravnanj pri opravljanju funkcije nadzornika
  • spodbujanje in omogočanje članom , da se nenehno izobražujejo in posodabljanjo svoja znanja
  • omogočanje profesionalne uveljavitve posameznika
  • oblikovanje ustrezne ponudbe strokovnjkov za kandidate za članstvo NS in UO
  • izboljšanje standardov upravljanja družb
  • povečanje zaupanja v trg kapitala

 

 

 

 

 


Izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS je torek, 5. februar 2013.