Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Objavljeno: 01.06.2017

Zaradi  sprememb  slovenske  zakonodaje  in  drugih  avtonomnih  pravnih  virov  ter  zaradi nekaterih  praktičnih  spoznanj  dotedanje  uporabe  Kodeksa,  je Slovenski državni holding objavil dopolnjen Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

>>> glavne novosti Kodeksa