Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Ustavna presoja ZGD-1E

Objavljeno: 01.12.2011 | Avtor: Rada Sibila
Vlada RS je 30.11. 2011 sprejela sklep, na podlagi katerega bo na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E).
Predlagali bodo takojšnjo oziroma prednostno obravnavo in začasno zadržanje izvrševanja zakona.