Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo

Objavljeno: 03.11.2010 | Avtor: Nina Lajovec

 

 

 

 

 

 

  

Član nadzornega sveta je na seji nadzornega sveta podal ustno odstopno izjavo z obrazložitvijo, kar se je zabeležilo v zapisnik nadzornega sveta. Mesec dni kasneje je  preklical svojo odstopno izjavo in se želi udeležiti naslednje seje nadzornega sveta. Zapisnik še ni bil potrjen, tako da skupščina o tem dejstvu (formalno) še ni bila obveščena. >> Odgovor...

Ali je lahko član upravnega odbora tudi direktor d.o.o.? Družba z omejeno odgovornostjo je v skupini holdinga d.d., ki ima 100 % poslovni delež. Upravni odbor v holdingu d.d. opravlja funkcijo ustanovitelja. >> Odgovor...

Ali je vabilo na sejo NS zaupni dokument?>> Odgovor...

Ali lahko nadzorni svet imenuje »ad hoc« komisijo, ki bo vključevala tudi zunanjega strokovnjaka. Kje lahko iščemo pravno podlago za imenovanje take komisije? Poslovnik NS posebnih določb v zvezi s tem nima.
>> Odgovor...

Ali je Svet delavcev, ki me je v prejšnjem mandatu izvolil v nadzorni svet matične družbe, dolžan plačevati odvetniške stroške za zastopanje v sporu z matičnim podjetjem, ki zdaj solidarno odškodninsko toži celotni nekdanji nadzorni svet? Ali Svet delavcev lahko zahteva od zdajšnje uprave sredstva za pokritje stroškov te tožbe?  >> Odgovor...