Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

"Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo"

Objavljeno: 28.11.2018
  • Transparentnost korespondenčne seje
  • Poslovno sodelovanje z članom NS po preteku mandata
  • Sejnina za korespondenčno sejo NS v primeru izločitve
  • Praksa glede tajnega glasovanja na sejah NS
  • Potek mandata vodje notranje revizije
  • Plačilo sejnine v primeru neveljavne glasovnice
  • Vpogled v arhiv gradiv NS

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom