Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Vprašali ste nas mi vam odgovarjamo

Objavljeno: 30.10.2019
  • Nezdružljivost funkcije poslovodne osebe in članstva v organu nadzora iste družbe
  • Podpis pogodbe z revizorjem v d.o.o.
  • Uveljavljanje upravljalskih pravic manjšinskega lastnika na skupščini
  • Potrjevanje zapisnika prejšnje sestave NS in številčenje sej
  • Veljavnost sklepov in neizvrševanje sklepov prejšnjega NS
  • Spremljanje zapadlih terjatev in razkritja
  • Seja nadzornega sveta - dopust ali opravičena odsotnost z dela?

>>> Odgovori...

*Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom