Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

ZNS je pripravilo strokovne podlage za kadrovanje NS SDH

Objavljeno: 14.01.2013 | Avtor: Rada Sibila
Združenje nadzornikov Slovenije je bilo 10. januarja povabljeno v Državni zbor RS na sestanek glede imenovanja nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga. Generalna sekretarka je predstavila strokovne podlage za kadrovanje NS. Po dogovoru z Ministrstvom za finance je ZNS pripravilo dokument, ki vsebuje strokovna izhodišča za postopek nominacije, sestavo NS, presojo kandidatov in plačila.