MEDIJI

Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Kontakt za medije

 

mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS in
predsednica ecoDa (European Confederation of Directors' Association)
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si
T: + 386 1 530 86 38
M: + 386 41 361 059


O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna, prostovoljna in nevladna ter nepolitična organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima več kot 700 članov ter 17 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas.
ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.
Od leta 2006 je član European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) iz Bruslja.