O ZNS

ZNS je...

... član ecoDa in regijski partner IFC CG Group.

EU novice

...oblikovanje evropskih direktiv in zakonodaje, novih priporočil in kodeksov s področja upravljanja podjetij.

>>> več

Mednarodno sodelovanje ZNS

Vizija ZNS

Združenje je najpomembnejši strokovni partner vsem deležnikom korporativnega upravljanja v Sloveniji in mednarodno vidna in aktivna organizacija.

ZNS že vrsto let sodeluje s številnimi tujimi institucijami. Pri tem išče stike predvsem na področju EU. Obvešča jih o svojem delovanju in jim posreduje slovenske standarde dobre prakse s področja upravljanja družb in delovanja nadzornih svetov.
ZNS je iniciralo ustanovitev CID - Hrvatski institut direktora v letu 2007.

ecoDa – European Confederation of Directors' Association 
 • neprofitno združenje ustanovljeno marca 2005 s sedežem v Bruslju ecoDa logo
 • člani so podobna združenja iz Francije, Belgije, VB, Luxembourga, Finske, Španije, Češke, Hrvaške, Norveške, Švedske, Makedonije, Poljske, Italije,...
 • namen je članom upravnih odborov in članom nadzornih svetov iz regije EU zagotoviti, da posredujejo jasna stališča o zakonodaji gospodarskih družb in upravljanju družb v različne EU institucije
 • cilj je postati osrednja točka za upravljanje družb na ravni EU
 • poslanstvo je razvijati najboljše prakse etičnosti in upravljanja družb na ravni EU in predstavljati interese članov v EU institucijah
 
IFC - Corporate Governance Group
 • je iniciativa OECD in Svetovne banke (World Bank)IFC - CG
 • namen je povezovanje združenj in organizacij korporativnih direktorjev na svetovni ravni in vzpodbujanje njihovega usposabljanja in razvoja ter strokovnih storitev, ki to podpirajo
 • poslanstvo je pomoč državam in posameznim organizacijam k izboljšanju standardov upravljanja družb, vzpodbujanje pravičnosti, transparentnosti in odgovornosti.

The European Corporate Governance Codes Network
 • ECGCN je neformalna mreža za izmenjavo stališč, izkušenj in dobre prakse o vprašanjih, ki se nanašajo ECGCNna korporativno upravljanje javnih delniških družb.
 • člani si izmenjujejo dejanske informacije o vsebini in izvajanju načel nacionalnih kodeksov v praksi.
 • sodelovanje je odprto za vse organizacije, ki so odgovorne za pisanje in / ali spremljanje izvajanja nacionalnih kodeksov korporativnega upravljanja v državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.
 
ECGI – European Corporate Governance Institute
 • neprofitna mednarodna organizacija ustanovljena 25. 10. 1919 s sedežem v Bruslju
 • člani so fizične osebe in institucionalni člani
 • namen je z razpravo, raziskavami, študijami in usklajevanjem različnih interesov prispevati k oblikovanju najboljše prakse upravljanja družb
 • cilj je izboljšanje upravljanja družb s pospeševanjem neodvisni znanstvenih raziskav in drugih sorodnih aktivnosti
 
Global Network of Director Institutes (GNDI)
 • mednarodna mreža, ki vzpodbuja sodelovanje članskih organizacij k izmenjavi znanja na področju korporativnega upravljanja in profesionalnega razvoja posameznikov.