EU novice

...oblikovanje evropskih direktiv in zakonodaje, novih priporočil in kodeksov s področja upravljanja podjetij.

>>> več

Letno poročilo ecoDa - 2018

ecoDa

ZNS je...

...od leta 2006 član ecoDa in redno deluje njenih v organih, komisijah in delovnih skupinah.

European Confederation of Directors' Associations (ecoDa)
The Voice of European Directors


ecoDa

ecoDa je neprofitna organizacija ustanovljena marca 2005 s sedežem v Bruslju, ki deluje kot konfederacija nacionalnih združenj. Zavzema se za širjenje najboljše prakse etičnosti in upravljanja podjetij med državami članicami EU. Predstavlja forum izmenjave nacionalnih mnenj in izkušenj na najvišji ravni, s podporo svojih članov pa nosi pomembno vlogo pri posvetovanju za oblikovanje evropskih direktiv in zakonodaje, novih priporočil in kodeksov s področja upravljanja podjetij. ecoDa aktivno deluje na ravni EU in direktno sodeluje z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo ter drugimi evropskimi institucijami, pri svojem delu pa se povezuje z organizacijami s podobnimi interesi.

Poslanstvo ecoDa je promovirati strokovnost in profesionalizem članov upravnih odborov in nadzornih svetov, oblikovati dobro prakso upravljanja podjetij in zastopati interese svojih članov v EU institucijah. Člani ecoDa so zavezani k iskanju odgovorov na ključna vprašanja s področja upravljanja podjetij s katerimi se danes soočajo države članice EU. Prav tako je njen izziv, da pomaga članom upravnih odborov in nadzornih svetov, da učinkovito delujejo v vseh članicah EU.

Zastopstvo ZNS v organih ecoDa:
  • mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS - Policy Committee (Member of ecoDa Board of Directors till 2020 (Chair 2017-2019), Benchmarking and Information Committee in Membership Committe till 2020)
  • Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta ZNS - Member of ecoDa Board of Directors (since 2020)
  • mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS - Education Committe
  • mag. Blanka Vezjak, članica Programskega sveta ZNS in delovne skupine za RK - Working Group for Audit Reform

Koristi članstva v ecoDa za člane ZNS
:

Seznam članov ecoDa:

Pridruženi člani: