O ZNS

ZNS V ŠTEVILKAH 2020

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

O ZNS

Strateški načrt ZNS 2017 - 2020

ZNS - logo_korpZdruženje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, nepridobitna, prostovoljna in nevladna ter nepolitična organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov (NS), upravnih odborov (UO) ter druge deležnike korporativnega upravljanja.
 

Imamo vodilno vlogo na področju izobraževanja in certificiranja ter oblikovanja standardov dobre prakse korporativnega upravljanja in delovanja NS gospodarskih družb v Sloveniji. ZNS je bilo ustanovljeno leta 1997 in je ena od najstarejših tovrstnih organizacij v Evropi. Danes združujemo več kot 700 individualnih in 17 korporativnih članov ter smo najpomembnejši nosilec razvoja in mnenjski voditelj korporativnega upravljanja v Sloveniji.


Vizija ZNS

ZNS je najpomembnejši strokovni partner vsem deležnikom korporativnega upravljanja v Sloveniji in mednarodno vidna in aktivna organizacija.


Poslanstvo ZNS
S spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela članov nadzornih svetov prispevamo k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji. To počnemo z naslednjimi aktivnostmi:
 • razvoj stroke in raziskav s področja korporativnega upravljanja,
 • izobraževanje, certificiranje in svetovanje,
 • zastopanje interesov in povezovanje vseh deležnikov korporativnega upravljanja,
 • mednarodno delovanje.

Vrednote ZNS
Združenje si bo prizadevalo za uveljavitev naslednjih vrednot:
 • strokovnost
 • odgovornost 
 • etičnost
 • neodvisnost
 • inovativnost
 • odprtost in povezovalnost
 • komunikativnost

Člani ZNS so lahko:
 • člani NS in neizvršni člani UO gospodarskih družb z območja Republike Slovenije;
 • člani komisij in sekretarji NS in UO ter posamezniki, ki kažejo interes za včlanitev, če izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje članov organov vodenja in nadzora;
 • tuji državljani iz 1. ali 2. alineje tega člena;
 • pravne osebe, ki so praviloma gospodarske družbe in organizacije (korporativni člani), zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja in nadzorniške funkcije v okviru poslanstva ZNS. Za posameznike, včlanjene v sklopu korporativnega članstva, veljajo enaki kriteriji za članstvo v ZNS.
Člani ZNS so zavezani k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS in Pravil ZNS ter si prizadevajo za dobro prakso delovanja NS kot to določajo priporočila, ki jih je sprejelo ZNS.

Osnovne dejavnosti:
 • izobraževanje in certificiranje znanj članov NS;
 • raziskovalno delo o delovanju nadzornih svetov v praksi;
 • strokovno delovanje v okviru različnih interesnih skupin, ki si prizadevajo za dvigovanje standardov upravljanja družb in delovanja nadzornih svetov;
 • organizacija strokovnih srečanj in posvetov;
 • sodelovanje z mediji in strateškimi partnerji v smislu promocije stroke s področja nadzornih svetov;
 • komunikacija s člani ZNS in širšo strokovno javnostjo preko elektronskih mesečnih novic (nadzornik.si), spletnih strani in sporočil za javnost;
 • vodenje evidence članov nadzornih svetov v slovenskih gospodarskih družbah;
 • predstavljanje pomembnih tematik za uspešno delo nadzornih svetov.