ZNS V ŠTEVILKAH 2020

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

Ponudba za pokroviteljstvo

Konferenca korporativnega upravljanja 2018

9. november 2018, Ljubljana


ZAKAJ?
S tem boste prispevali k dvigu standardov korporativnega upravljanja v Sloveniji in z družbeno odgovornim namenjanjem sredstev podjetja tudi k ugledu v strokovni javnosti s tega področja.

MEDIJSKA POKRITOST
Konferenca korporativnega upravljanja je primerno strokovno promovirana in medijsko zelo odmevna, saj gre za najpomembnejši in osrednji tovrstni dogodek v Sloveniji. Povprečno število medijskih objav o dogodku se giblje med 10 in 15 (vsi mediji), približno enako je tudi število akreditiranih novinarjev.

KDO BO NA KONFERENCI?
Konference se vsako leto udeleži okoli 130 obiskovalcev, ki so vedno predsedniki oz. člani nadzornih svetov in uprav družb, regulatorji in ostali odločevalci v družbah ter najrazličnejši domači in mednarodni strokovnjaki s področja korporativnega upravljanja, zaradi pridobitve novih znanj in druženja.

VRSTE POKROVITELJSTVA
Izbirate lahko med različnimi vrstami pokroviteljstva. V kolikor med spodnjimi ne najdete ničesar kar bi ustrezalo vašim željam in pričakovanjem vabljeni, da nas kontaktirate in poiskali bomo skupno rešitev.

IZBERITE VAŠ PAKET


 Družba pridobi naziv

GENERALNI POKROVITELJ
Konference korporativnega upravljanja 2018

s plačilom 7.000 EUR,
nanj se obračuna DDV po zakonsko predpisani stopnji.

Generalni pokrovitelj je samo eden.

Oblike promocije generalnega pokrovitelja:

 • objava logotipa generalnega pokrovitelja v vseh elektronskih vabilih,
 • sodelovanje predsednika uprave  generalnega pokrovitelja na konferenci,
 • predvajanje promocijskega spota generalnega pokrovitelja na konferenci (spot zagotovi generalni pokrovitelj),
 • objava reklamne pasice generalnega pokrovitelja na spletnih straneh ZNS, kjer bo objavljen program konference (reklamno pasico zagotovi generalni pokrovitelj),
 • promocijska "stojnica" pokrovitelja v preddverju dvorane, kjer bo potekala konferenca,
 • promocijski pano v preddverju dvorane, kjer bo potekala konferenca,
 • objava logotipa pokrovitelja v gradivu in telopu konference, na registracijski kartici ter na tiskanem vabilu članom ZNS,
 • promocijsko gradivo pokrovitelja za udeležence konference,
 • celoletna objava reklamne pasice ali logotipa generalnega pokrovitelja v mesečnih elektronskih novicah »nadzornik.si« s povezavo na spletno stran generalnega pokrovitelja,
 • celoletna objava logotipa generalnega pokrovitelja na spletni strani ZNS (www.zdruzenje-ns.si) s povezavo na spletno stran generalnega pokrovitelja,
 • brezplačna udeležba sedmih (7) predstavnikov generalnega pokrovitelja na konferenci,
 • ZNS med drugimi pokrovitelji konference ne bo izbral konkurenčne družbe in generalni pokrovitelj je samo eden,
 • generalni pokrovitelj ima po lastni presoji pravico uporabe naziva »Generalni pokrovitelj Konference korporativnega upravljanja 2018« v svojih poslovnih sporočilih poslovnim partnerjem.

 

Družba pridobi naziv

ZLATI POKROVITELJ
Konference korporativnega upravljanja 2018

s plačilom 4.000 EUR,
nanj se obračuna DDV po zakonsko predpisani stopnji.

Oblike promocije zlatega pokrovitelja:

 • promocijski pano pokrovitelja v preddverju dvorane, kjer bo potekala konferenca
 • objava logotipa pokrovitelja v gradivu in telopu konference, na registracijski kartici ter na tiskanem vabilu članom ZNS,
 • promocijsko gradivo pokrovitelja za udeležence konference,
 • celoletna objava logotipa pokrovitelja na spletni strani ZNS (www.zdruzenje-ns.si) s povezavo na spletno stran pokrovitelja,
 • enkratna objava logotipa pokrovitelja v mesečnih elektronskih novicah »nadzornik.si« s povezavo na spletno stran pokrovitelja,
 • brezplačna udeležba štirih (4) predstavnikov pokrovitelja na konferenci,
 • zlati pokrovitelj ima po lastni presoji pravico uporabe naziva »Zlati pokrovitelj Konference korporativnega upravljanja 2018« v svojih poslovnih sporočilih poslovnim partnerjem.

 

Družba pridobi naziv

SREBRNI POKROVITELJ
Konference korporativnega upravljanja 2018

s plačilom 3.000 EUR,

nanj se obračuna DDV po zakonsko predpisani stopnji.

Oblike promocije srebrnega pokrovitelja:

 • objava logotipa pokrovitelja v gradivu in telopu konference, na registracijski kartici ter na tiskanem vabilu članom ZNS,
 • promocijsko gradivo pokrovitelja za udeležence konference,
 • celoletna objava logotipa pokrovitelja na spletni strani ZNS (www.zdruzenje-ns.si) s povezavo na spletno stran pokrovitejla,
 • enkratna objava logotipa pokrovitelja v mesečnih elektronskih novicah »nadzornik.si« s povezavo na spletno stran pokrovitelja,
 • brezplačna udeležba treh (3) predstavnikov pokrovitelja na konferenci,
 • srebrni pokrovitelj ima po lastni presoji pravico uporabe naziva »Srebrni pokrovitelj Konference korporativnega upravljanja 2018« v svojih poslovnih sporočilih poslovnim partnerjem.

 

Družba pridobi naziv

BRONASTI POKROVITELJ
Konference korporativnega upravljanja 2018

s plačilom 1.500 EUR,

nanj se obračuna DDV po zakonsko predpisani stopnji.

Oblike promocije bronastega pokrovitelja:

 • objava logotipa pokrovitelja v gradivu in telopu konference, na registracijski kartici ter na tiskanem vabilu članom ZNS,
 • celoletna objava logotipa pokrovitelja na spletni strani ZNS (www.zdruzenje-ns.si) s povezavo na spletno stran pokrovitelja,
 • enkratna objava logotipa pokrovitelja v mesečnih elektronskih novicah »nadzornik.si« s povezavo na spletno stran pokrovitelja,
 • brezplačna udeležba enega (1) predstavnika pokrovitelja na dogodku,
 • bronasti pokrovitelj ima po lastni presoji pravico uporabe naziva »Bronasti pokrovitelj Konference korporativnega upravljanja 2018« v svojih poslovnih sporočilih poslovnim partnerjem.