Združenje nadzornikov Slovenije

Pravno obvestilo

Avtorske pravice
S to spletno stranjo upravlja Združenje nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju ZNS).ZNS je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.
Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je ZNS nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice,..) objavljenimi na spletni strani www.zdruzenje-ns.si. Brez dovoljenja ZNS je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene. Z zakonom (ZASP, členi 48., 49., 51.) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti in v izobraževalne namene. ZASP (člen 50.) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

ZNS si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

ZNS ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:
Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 530 86 40
e-naslov: info@zdruzenje-ns.si