Združenje nadzornikov Slovenije

 Andrej Božič   Andrej Božič

je univerzitetni diplomirani ekonomist, z opravljenim podiplomskim študijem Specializacija Marketing in finance – Cleveland State Univeristy, ZDA, ima bogate vodstvene izkušnje iz gospodarstva. V svoji 30-letni karieri uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start up projekte tako v Sloveniji kot v tujini. Z ekipo v njegovem podjetju BB svetovanje je razvil model vodenja podjetja, ki se lahko uporablja tako v času kriznega vodenja kot tudi, ko je podjetje dobro stoječe. Predpogoja za doseganje uspešnih rezultatov na osnovi modela sta spoštovanje zaposlenih in odprta komunikacija. Tako Andrej pri svojem delu verjame v dobre odnose, vlaganje v zaposlene, vodenje z zgledom ter v to, da zaposleni z uresničevanjem ciljev podjetja dosegajo tudi svoje osebne cilje, kajti to zagotavlja uspešnost na dolgi rok.

Na začetku poslovne poti je bil vodja prodaje za 40 različnih svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško. Prevzel je sanacijo Tovarne papirja Goričane. V globalnem podjetju ABB je imel funkcijo country managerja in je bil odgovoren za Slovenijo in Srbijo. Saniral je skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupine Mondi.

Od leta 2010 do 2017 je vodil Steklarno Hrastnik, ki jo je uspešno saniral in leta 2016 prejel tudi priznanje Manager leta. V letu 2019 je postal član uprave SDH, danes pa je svetovalec za izboljšavo poslovanja v svojem podjetju BB Consulting..