Združenje nadzornikov Slovenije

dr. Andrej Fatur   dr. Andrej Fatur

Odvetnik dr. Andrej Fatur, LL.M., LL.M., partner v Odvetniški družbi Fatur, o.p., d.o.o. ima poleg dolgoletnega dela kot gospodarski odvetnik v Sloveniji tudi bogate mednarodne izkušnje, saj je več let študiral in delal v New Yorku, Londonu, Luxembourgu in Amsterdamu. Še posebej je specializiran za korporacijsko pravo in finance, konkurenčno pravo, prestrukturiranje in regulacijo. Kot odvetnik je svetoval številnim vodilnim domačim in tujim gospodarskim družbam pri njihovih odmevnih konkurenčno pravnih primerih, predvsem na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, farmacije in trgovine, kot tudi v zvezi s prevzemi in združitvami, prestrukturiranjem, regulacijo energetskega in farmacevtskega trga in bančnimi posli. Je avtor številnih člankov in monografij predvsem na področju konkurenčnega prava. Od leta 2014 je uvrščen na prestižno lestvico Chambers and Partners, vodič najboljših odvetnikov po svetu, pri čemer je bil še posebej pohvaljen za svoje izvrstno poznavanje konkurenčnega prava EU. Leta 2012 je pri mednarodni založbi Hart Publishing izšla njegova zadnja knjiga z naslovom »Information and Communication Technology Network Industries and EU Competition Policy«. Za svoje znanstveno-raziskovalno delo je prejel več priznanih mednarodnih štipendij, kot sta Fulbright in Chevning.

Kot uveljavljen pravni strokovnjak redno predava na domačih in mednarodnih konferencah ter občasno na dodiplomskih in podiplomskih programih University College London. Poleg tega, da je član Odvetniške zbornice Slovenije, je licenciran odvetnik v državi New York, ZDA. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Nove kreditne banke Maribor d.d.. Od aprila 2019 dalje je član Upravnega odbora ZNS in član Strokovnega sveta ZNS.