Združenje nadzornikov Slovenije

dr. Anja Strojin Štampar   dr. Anja Strojin Štampar

Dr. Anja Strojin Štampar je doktorica znanosti s področja prava z opravljenim pravniškim državnim izpitom ter magistra poslovnih ved z večletnimi izkušnjami v pravosodju in gospodarstvu.

Po zaključenem dodiplomskem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je opravila podiplomski študij s področja mednarodnega gospodarskega prava (LL.M.) na Univerzi McGill v Montrealu, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pa je v letu 2014 zaključila tudi mednarodni MBA program, ki ga je v letu 2017 nadgradila z bolonjskim magisterijem na študijskem programu poslovodenje in organizacija. V letu 2017 je prav tako doktorirala na Evropski pravni fakulteti na temo korporativnega upravljanja v delniških družbah z enotirnim sistemom upravljanja. Ima delovne izkušnje na področju korporativnega upravljanja, prodajnih postopkov finančnih naložb in korporacijskih prevzemov ter upravljanja premoženja. V več kot desetih letih delovanja na vodilnih delovnih mestih si je pridobila izkušnje z vodenjem družbe, vzpostavljanjem in razvojem delovnih procesov ter projektnim vodenjem.

Aktivno se je udejstvovala tudi kot članica nadzornih svetov različnih družb, med drugim tudi kot predsednica nadzornega sveta družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.

Kot članica različnih delovnih skupin pri Združenju nadzornikov Slovenije je sodelovala pri pripravi priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja (Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav, Priporočila za kadrovanje in nagrajevanje članov uprav in izvršnih direktorjev, Smernice za delovanje upravnih odborov). Je avtorica več pisnih strokovnih prispevkov s področja korporativnega upravljanja, korporacijskega prava in upravljanja pokojninskih skladov ter predavateljica na strokovnih seminarjih.


Anja Strojin Štampar, PhD., MBA
Anja holds Phd. in Law and Master's Degree in Business Administration together with the Slovenian State Bar Exam. She is an experienced manager and lawyer with a demonstrated history of working in the investment management industry and judiciary.

Upon the graduation from the Law Faculty of the University of Ljubljana she completed postgraduate studies in international business law (LL.M) at the University of McGill in Montreal (Canada). In 2014 she also completed the international MBA program (FELU MBA) at the Faculty of Economics of the University of Ljubljana which she upgraded in 2017 with the Master's Degree in Economics (Management & Organisation). In 2017 she obtained a PhD in Corporate Law from the European Faculty of Law of Nova univerza (Slovenia).

She has abundant professional experience in corporate governance, asset management, M&A and legal consultancy. As an experienced manager she gained expertise in corporate management and organisation, business process management, strategic management as well as in team and project management.

She was an active member of supervisory boards in various Slovenian private and public companies, among others, as the President of the Supervisory board of Aerodrom Ljubljana, d. d. (the International Airport of Ljubljana).

As a legal expert, she was member of various working groups of the Slovenian Director’s Association for the preparation of corporate governance guidelines and recommendations. She is an expert in commercial and corporate law and author of many articles and lectures in insurance law, corporate law and on occupational pension management.