Združenje nadzornikov Slovenije

 Borut Jamnik   Borut Jamnik

Predsednik uprave Modra zavarovalnica d.d.in predsednik nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. in član nadzornega sveta Krke, d.d.

Svojo poslovno pot je začel na Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je vodil projekte lastninskega preoblikovanja podjetij. V letu 1999 se je zaposlil na Kapitalski družbi, kjer je prevzel vodenje službe za informatiko, kasneje je prevzel funkcijo direktorja oddelka za IT in analize ter namestnika predsednika uprave družbe. V obdobju 2003 – 2005 je opravljal funkcijo predsednika uprave Kapitalske družbe. Sodeloval je pri vseh projektih Kapitalske družbe kot tranzicijskega upravljavca oziroma banki podobnega finančnega posrednika ter upravljavca vzajemnih pokojninskih skladov. V podjetju Hit, d. d., je bil v letu 2003 in kasneje v obdobju 2005 – 2006 kot član uprave pristojen za področje financ, kontrolinga, nabave ter obvladovanja družb v skupini. Do ponovnega imenovanja za predsednika uprave Kapitalske družbe decembra 2008 je bil od junija 2006 zaposlen v Probanki DZU, d.o.o. kot svetovalec uprave in nato kot član uprave.

Kot član nadzornih svetov je v preteklosti sodeloval v nadzornih svetih mnogih družb. Do aprila 2017 je bil predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., trenutno pa je predsednik nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. in član nadzornega sveta Krke, d.d. Je tudi imetnik Certifikata ZNS, potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.

Od leta 2008 dalje je predsednik Združenja nadzornikov Slovenije.Borut Jamnik, Chairman of Slovenian Directors' Association and Chairman of the Board, Modra Zavarovalnica, d.d. After graduating from the Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, he was employed at the Agency of the Republic of Slovenia for the Auditing of Ownership Transformation of Companies, where he took over the ownership transformation projects. In 1999, he started working for the Capital Fund (Kapitalska družba Ltd), where he was in charge of the IT department and continued by taking over the role of Director of the IT and Analysis Department as well as the Deputy Chairman of the Management Board.

He was involved in drafting the First Pension Fund and was a member of the Ministry of Finance group responsible for implementing and providing the legal basis for the First Pension Fund Acts. In the period of 2003–2005, he was the Chairman of the Management Board for the Capital Fund Company. He participated in projects where Capital Fund acted as transitional manager or a financial intermediary similar to a bank and as manager of mutual pension funds. Between 2003 and 2005, he was a Board Member in the Hit, d.d. company, responsible for finance, controlling, procurement and management of group companies. In June 2006, he was employed in Probanka Asset Management, first as a management consultant and later as a Board Member.

As a Supervisory Board Member, he was involved in the supervisory boards of companies that underwent transformations in their personnel, status, finances or business. Till April 2017 he was a chairman of Supervisory Board at Telekom Slovenija, currently he is a chairman of Supervisory Board at Cinkarna Celje and member of Supervisory Board Krka.

Since 2008, he has been President of the Slovenian Directors’ Association (SDA).